Nowsales – hosting en meer

Website, E-mail en VPS hosting | Wordpress, Joomla sitebouw en -onderhoud | Computer, DNS en NAS support

Nowsales – hosting en meer

Privacyverklaring

Inleiding, algemene informatie

In deze verklaring zetten wordt uiteengezet hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die Nowsales in het contact met u verkrijgt. Ons uiterste best wordt gedaan om uw gegevens te beschermen. Onderstaand wordt de omgang met uw persoons- en bedrijfsgegevens beschreven waaronder begrepen het verzamelen, gebruiken en delen van deze gegevens. Nowsales kan dergelijke gegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Nowsales, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op onze website aan Nowsales verstrekt.

Nowsales acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang, deze worden dan ook door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij verwerking houdt Nowsales zich aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Bij het gebruiken van onze diensten verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • BTW-nummer
 • Bedrijfsnaam
 • Functie
 • Website
 • Betalingsgegevens
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld tijdens een persoonlijk gesprek, in correspondentie of telefonisch

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover leest u verderop in deze privacyverklaring.

Wij bieden via onze website de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Van klanten die via ons een domeinnaam registreren geven wij de NAW gegevens door aan de desbetreffende registrar. Dit is wettelijk verplicht, deze informatie moet up-to-date worden gehouden.

Waarom wij deze gegevens nodig hebben

Nowsales verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens gebruikt worden in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht. Persoonsgegevens zijn nodig om onze dienstverlening richting u te waarborgen. Nowsales verwerkt deze persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Nowsales verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Afhandelen van betalingen;
 • Gebruikers bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Gebruikers informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten;
 • Gebruikers de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
 • Goederen en/of diensten bij gebruikers af te leveren;
 • Informeren van gebruikers over diensten en updates;
 • Eventuele andere doeleinden, zoals specifiek omschreven bij het verzamelen van de informatie.

Nowsales verwerkt ook persoonsgegevens als hier een wettelijke verplichting toe is, zoals gegevens die nodig zijn voor onze belastingaangifte.

Hoe lang worden gegevens bewaard?

Nowsales bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt of een bestaande overeenkomst wordt beëindigd.

Zodra uw dienstverlening bij ons eindigt dan worden sommige gegevens bewaard op basis van de wettelijke bewaartermijn. Gegevens die niet meer nodig zijn worden verwijderd. Na de wettelijke bewaartermijn vernietigen wij alle gegevens.

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om de gevraagde diensten aan u te leveren. Backups van uw website bewaren wij zo lang u een hostingabonnement bij ons heeft. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Worden uw gegevens gedeeld?

Nowsales verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Er wordt derhalve ook niet gewerkt met bedrijven waar onze data wordt opgeslagen buiten de EU.

Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van overeenkomsten:

 • Directvps (onze eigen virtuele servers  shared e-mail, websites etc)
 • Vpsserver.nl (dedicated virtuele servers voor klanten)
 • OpenProvider, Transip en Joker (domeinnaam registrars)
 • Siteground, Cloud86, GreenGeeks (reseller hosting)
 • Easyweb (server management)

In kaart brengen websitebezoek,

Nowsales gebruikt momenteel geen Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers deze website gebruiken. Mocht dat t.z.t. alsnog gebeuren dan krijgt Google geen toestemming de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten en de IP-adressen zullen worden geanonimiseerd. Google kan informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

en cookies of vergelijkbare technieken

Nowsales gebruikt momenteel ook geen cookies op deze website, maar mocht dat ooit wel gebeuren dan zal het alleen technische of functionele cookies betreffen, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy (ip-adressen worden dan bijv. geanonimiseerd). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Dergelijke cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle eerder opgeslagen informatie via de instellingen van uw browser verwijderen.

Op onze website zijn momenteel ook geen knoppen opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook, Twitter, Google+ en LinkedIn. Dergelijke knoppen werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter en LinkedIn zelf afkomstig zijn. En door middel van deze code worden weer cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Lees de privacyverklaringen van Facebook, Twitter, Google en LinkedIn (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. Mocht Nowsales ooit promotieknoppen invoeren dan bent u alvast op de hoogte van de werking ervan (en zullen wij deze tekst navenant aanpassen).

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Zie voor onze gegevens onze contactpagina.

Beveiliging

Nowsales neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze website en servers van maken gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te waarborgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Bij gegevensoverdracht gebruiken wij het zogenaamde SSL-veiligheidssysteem (Secure Socket Layer) in verbinding met een 256-Bit-versleuteling. Deze techniek biedt de hoogste veiligheid en wordt daarom bijvoorbeeld ook door banken gebruikt voor gegevensbeveiliging tijdens online bankieren. Dat uw gegevens versleuteld verzonden worden ziet u aan het symbool van een sleutel of gesloten slot in de statusbalk van uw browser.

Ook worden ip-adressen (tijdelijk) automatisch opgeslagen voor de beveiling van website en servers (blacklisting en whitelisting). Raadpleeg ons separaat gepubliceerde beveiligingsoverzicht voor meer informatie.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op.

Tot slot

Dit privacybeleid is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links (bijv. social media, bekijk hiervoor hun privacyverklaring) met onze website of hostingbedrijf zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina. Het staat Nowsales vrij om dit beleid te allen tijde aan te passen. De aanpassingen zullen met onmiddellijke ingang van kracht worden. U wordt aangeraden om regelmatig kennis te nemen van dit privacybeleid.


wordpress     Joomla     RoundCube   NextCloud   Softaculous     ISPConfig     PhpMyAdmin    MySQL   PHP     Debian